Actuar per les zones Humides, es actuar per la humanitat i la natura