Bloc de la PDE
Header

El Parlament europeu manté oberta la petició

La PDE demana que s’envie una missió d’investigació al Delta i confia que l’informe de la Comissió Europea serà desfavorable al pla

S.B. / Redacció , Terres de l’Ebre. http://www.naciodigital.cat/delcamp/ebrediari 

La comissió de Peticions del Parlament Europeu ha escoltat avui els arguments de la Plataforma en Defensa de l’Ebre que fonamenten la petició contra el pla hidrològic de la conca de l’Ebre, en considerar que infringix la Directiva Marc de l’Aigua de la UE. Els eurodiputats han decidit mantenir oberts els expedients fins que la Comissió Europea presente la seua avaluació sobre els plans, en la qual determinarà si complixen a la normativa comunitària. Amb tot, ja s’han plantejat “deficiències” en el pla i un “nombre alt d’infraestructures” que no estan justificades. La Plataforma en Defensa de l’Ebre confia que l’informe final de Brussel·les serà contrari al Pla presentat pel Govern espanyol, i ha demanat que un grup d’eurodiputats viatge a les Terres de l’Ebre per fer una investigació.

Preocupació ambiental sobre els plans per a l’Ebre

“Estem satisfets que la petició quede oberta i confiem que el seu informe final serà desfavorable al pla, perquè Europa té clars els arguments que defensem i té memòria històrica”, ha afirmat Manolo Tomàs a la sortida del Foro tècnic i ciutadà organitzat per la Fundació Nova Cultura de l’Aigua sobre el Pla Hidrològic de l’Ebre que ha tingut lloc al Campus de les Terres de l’Ebre de la URV, a Tortosa.

Esta jornada, que ha reunit la “vella guàrdia” del moviment antitransvasament, ha coincidit amb la defensa que la PDE ha fet de la petició contra el pla de l’Ebre a Brussel·les per infringir diverses normatives europees, en particular la Directiva marc sobre l’aigua, la directiva Hàbitat i la directiva sobre responsabilitat ambiental. La plataforma sosté que el pla tindria greus conseqüències per al medi ambient a la conca fluvial i convida els eurodiputats a dur a terme una visita d’estudi a la zona del Delta de l’Ebre per conèixer la situació sobre el terreny.

Els peticionaris han afirmat davant la comissió que, segons la Directiva marc de l’aigua, hauria d’haver-hi uns objectius mediambientals, però el pla no els fixa. “S’ha incomplit (per tant) el dret comunitari”, segons l’oradora, Susana Abella, en nom de l’autora de la proposta, Matilde Font, totes dos de la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

També han criticat que el pla preveu un augment de 450.000 hectàrees per a regadiu i la creació d’almenys 35 nous embassaments, al mateix temps que han denunciat que el cabal s’ha reduït a certes zones de la conca. Consideren, a més a més, que el pla està totalment maquillat; i han lamentat que no existisquen avaluacions de l’estat dels punts claus de la conca, especialment dels espais protegits com el Delta, que permeten comprovar a posteriori si s’ha produït una deterioració dels mateixos.

La Comissió Europea, representada en la reunió per una de les seves oficials, ha explicat que està finalitzant l’avaluació dels plans hidrològics presentats per Espanya i que presentarà el seu informe definitiu abans de finals de març de 2015. Ha assenyalat així mateix que l’Executiu comunitari està preocupat sobretot per les “deficiències en els sistemes de seguiment de l’estat de les aigües i en els mètodes d’avaluació de l’estat ecològic”.

A més a més, els inquieta el “nombre relativament alt de noves infraestructures que tenen un impacte gran en les masses d’aigua i no estan suficientment justificats en els plans”. La CE va traslladar tots aquests elements al Govern espanyol en una reunió bilateral celebrada al novembre.

Missió per investigar

Els eurodiputats espanyols que han participat en la comissió s’han congratulat per la labor avaluadora de la CE, si bé han discrepat sobre la necessitat d’enviar una missió del PE.
“Entenem que s’incomplixen tres directives i no es respecta el cabal ecològic. Recolzem que hi haja una missió de recerca”, ha afirmat l’eurodiputada d’Esquerra Unida Marina Albiol, per qui este pla es basa a posar l’aigua “al servei d’un model econòmic depredador i necessitats artificials”.

També a favor d’esta visita s’ha mostrat l’eurodiputat d’Iniciativa Ernest Urtasun (Verds) qui ha instat la CE a ser “extremadament vigilant en el compliment de la llei”. En la mateixa línia, la socialista Soledad Cabezón ha advocat per preguntar al Govern d’Espanya “quines mesures ha adoptat després de la seua reunió amb la CE”.

Per la seua banda, Rosa Estaràs (PPE) ha recolzat que s’espere a conèixer l’informe final de la CE i la resposta d’Espanya: “Res de missions fins que la CE es pronuncie sobre el compliment. Si dictamina que hi ha conculcació plantejarem de nou el debat” va dir. “De produir-se disconformitats primer han d’identificar-se i després donar-se solució”, ha coincidit la seua companya de files, Esther Herranz.

Beatriz Becerra (ALDE) ha demanat “esperar l’informe però urgir al Govern a resoldre estes qüestions”, assenyalades per la CE.

Per la seua banda, l’eurodiputat d’Unió Democràtica, Francesc Gambús, ha afirmat que “Des de Convergència i Unió creiem que el Pla Hidrològic Nacional conté incompliments i que, per sobre de tot, ha de respectar les directives europees i en concret, la del Marc de l’Aigua. Ens felicitem que la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, sabedora de que la Comissió Europea no ha finalitzat encara la seua tasca, haja deixat obert el dossier sobre el PHN, després d’escoltar avui els representants de la Coordinadora Antitransvassament. Brussel·les pot semblar molt lluny però és inexorable quan les coses es fan malament.

A l’espera de l’informe de la CE

Estudiades les peticions i consultada la Comissió, els eurodiputats han decidit mantindre obertes ambdós peticions fins a conèixer l’avaluació final que fa l’Executiu i si hi ha o no incompliments per part d’Espanya. D’altra banda, en la propera reunió de coordinadors es decidirà sobre una eventual visita d’investigació a la conca de l’Ebre.

peticions

Aqui teniu l’intervencióde la PDE a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, defensant la nostra peticio. Que ha estat llegida  per Susanna i acompanyada per Carme i Matilde.

 

COMITÉ PETICIONS
________________________________________
En primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de defender una vez más, un espacio tan singular, de inmensa riqueza ambiental y a la vez tan frágil como es el Delta de l’Ebre.
Venimos en nombre de los ciudadanos de les Terres de l’Ebre. Somos un movimiento ciudadanos transversal con más de 40 años de trayectoria. Aquí nos dimos a conocer en el 2000 con el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro.
Venimos a denunciar el incumplimiento del derecho comunitario en la elaboración del Plan del Ebro, tal como hemos explicado en nuestra petición.
En la última década hemos hecho un esfuerzo enorme como voluntarios, para poder participar en todos los debates y foros posibles, con el objetivo de incidir proactivamente y convencer de lo importante que es la correcta aplicación de la Directiva Marco del Agua en el Plan Hidrológico del Ebro para el futuro del delta del Ebro.
El objetivo principal debería haber sido el no deterioro y el buen estado ecológico. Sin embargo sigue siendo el mismo plan de obras hidráulicas y compromisos políticos de décadas anteriores.
Sigue alentando la expansión del regadío y usura por la apropiacion de los derechos de agua.
• 450.000 hc nuevas de regadio que se suman a las 965.000 existentes Son unas demandas agrarias del 75% del agua existente.
• 35 nuevos embalses y expectativas sobre 44 mas,
• Caudales ambientales insuficientes para todo el Ebro y afluentes
Es un plan totalmente MAQUILLADO.
El plan PRESUME de tener el 75% de las masas de agua en buen estado, frente a ríos europeos que no llegan ni al 50%.
Sin embargo es un análisis totalmente incompleto y DEFICIENTE!!
• Sólo se han estudiado 386 masas de las 821 existentes.
• La Determinación es incompleta.
- Han utilizado los indicadores más sencillos.
- Han ignorado los mas complejos y determinantes como los peces, régimen hidrológico,
- Para la administracion del agua de España, segun este plan, en el Ebro no hay peces ni bosques de ribera. El rio es un simple canal sin alma
• El Delta del Ebro es el espacio de mayor valor ambiental de toda la cuenca. Pero, a pesar de tener incontables estudios ambientales, no han evaluado ni fijado objetivos ambientales tal com marca la DMA.
• Tampoco lo estan para ninguno de los espacions protegidos de todo el río Ebro.
Denunciamos que está incompleta caracterización no es casual. Va ligada a la ambición desmesurada por el control de los derechos del agua.
El próximo Plan Hidrológico Nacional sera el desencadenante de la venta de agua entre usuarios de diferentes cuencas – la nueva VERSIÓN DEL TRASVASE DEL EBRO.
El razonamiento es muy sencillo. Si los puntos claves no estan evaluados, nunca podremos demostrar que ha habido un deterio.
Los caudales ambientales son piezas claves para el no deterioro y el buen estado, especialmente en los rios mediterráneos.
No ha habido debate técnico ni participacion. Los caudales ambientales son los sobrantes una vez se han repartido el agua río arriba.
En el tramo final del Ebro se ha reducido en un 5% en el último aforo existente, (Nº 27 a Tortosa)
Para esconder esta reducción, se han inventado un punto de aforo inexistente, 30 km mas abajo del punto de referencia de Tortosa. En ese punto IMAGINARIO han asignado un caudal ligeramente superior para justificar ante la opinion pública y las instancias europeas una ligera mejora para el Delta.
Otro clave para el Delta es la aportacion de sedimentos. Todos los deltas del mundo existen por los sedimentos aportados por el rio. El Plan ignora de manera premeditada los efectos de los embalses en la aportacion de sedimentos.
No sólo no se tienen en cuenta la falta de sedimentos, sino que SE niega la existencia de un fenomeno natural propio de todos los deltas como es la subsidencia/hundimiento. Si no hay problema, no es necesario conocer las causas, ni plantear soluciones. Así de sencillo!
En definitiva, el mismo Plan de siempre de satisfacer las demandas con una buena dosis de maquillaje para aparentar cumplir con la DMA y pasar el examen europeo.
Y quien paga esta satisfacción de las demandas estimada en 14.000 M€ según el Plan?
En las pocas infraestructuras donde se plantea recuperación de costes, no será superior al 5% del coste total, pagada 25 años después de la inversión.
Realmente quien pagamos estas infraestructuras, somos todos los ciudadanos de nuestros impuestos, de fondos públicos estatales o de fondos europeos.
Esta es la situación que venimos a denunciar, tanto en este Parlamento como ante la Comision Europea, donde hace unos dias hemos presentado una DENUNCIA.
Somos ciudadanas normales y corrientes. Tenemos otras vidas, otros trabajos que nada tienen que ver con lo que defendemos. Pero nos sentimos responsables del enorme patrimonio ambiental del lugar donde vivimos, el Delta del Ebro. Un patrimonio que no es nuestro, es de todos!!
Acudimos con total humildad a estas instituciones para que nos amparen y velen por nuestro futuro y el del Delta. No les pedimos nada extraordinario, solamente que hagan cumplir las normas de estas instituciones.
Esta en juego la vigencia y credibilidad de las Directivas europeas aplicadas en un caso concret, el Ebro
Nuestro objetivo no es una denuncia economica hacia el Reino de España. No!
Esto sólo perjudicaria a los ciudadanos del estado español en una época de mucha penúria económica.
Les pedimos que impidan que el estado español continue malgastando el dinero de nuestros impuestos en obras faraónicas innecesarias y injustificables; obras que generaran un problema ambiental en el Delta del Ebro y en otros espacios protegidos.
No queremos mas hormigon mal gastado en embalses que se caen o no tiene agua para llenarse, o en canales sin regantes.
Necesitamos su ayuda. Necesitamos que hagan todo lo posible para pedir al estado español que cumpla sus OBLIGACIONES con UE.
No se dejen confundir con buenas palabras de solucionar este desastre ambientals en la nueva revisión del Plan en 2015. Sólo pretenden ganar tiempo.
Afirmamos rotundamente que el nuevo PLAN DEL EBRO DEL 2015 será el mismo que el que hay encima la mesa en estos momentos.
Les pedimos que no sean complices de un Plan donde se planifica el deterioro y desaparición del Delta del Ebro bajo el amparo de la Directiva Marco del Agua.
Les invitamos a venir a conocer el Delta del Ebro, para conocer de primera mano lo que les estamos contando.
Muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado de defender el Delta de l’Ebre.

Bruselas 2 de diciembre 2014

Plataforma en Defensa de l’Ebre

pde1.jpgEl moviment social denuncia els perjudicis mediambientals que suposa el pla per al tram final de l’Ebre i demana una reducció dels nous regadius i embassaments previstos.

Representants de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) es van desplaçar ahir a Barcelona per lliurar la queixa sobre el pla hidrològic de la conca de l’Ebre a l’oficina que la Comissió Europea té a la capital catalana.

L’objectiu, segons detallà el portaveu del moviment, Manolo Tomàs, és denunciar que el pla hidrològic de l’Ebre incompleix diferents normatives europees i tindrà efectes greus sobre el delta de l’Ebre, una zona protegida en l’àmbit internacional. Així, reclamen a la Comissió que actuï perquè l’Estat espanyol modifiqui el pla.

El document s’ha estat elaborant per part de tècnics i científics des d’abans de l’estiu. La PDE va esperar que el pla fos debatut tècnicament entre la Unió Europea i el govern de Madrid, un procés que va tenir lloc la setmana passada.

A més, la PDE esperava també poder lliurar els documents de suport que va demanar a la Generalitat, que havia d’elaborar l’organisme que gestiona la Xarxa Natura 2000 a Catalunya, però això no ha estat possible i l’espera ha endarrerit tot el procés, comentà Tomàs.

Segons s’explicita a la queixa, el nou pla de conca vulnera la normativa marc d’aigües europea, «perquè l’anàlisi de l’estat de les masses d’aigua acaba a Tortosa i no té en compte el delta de l’Ebre». També demanen que s’investigui l’incompliment de diferents articles de les directives d’hàbitats i d’aus de la Unió Europea. Per últim, consideren que no hi ha cap justificació tècnica, econòmica i social per a la inclusió de 450.000 noves hectàrees de regadius i 40 nous embassaments en la planificació hidrològica de la conca de l’Ebre per als propers anys.

Al parer de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, aquestes noves infraestructures, de les quals el pla no explica els beneficis futurs que haurien d’aportar, comportaran greus perjudicis al delta de l’Ebre en dues vessants:reduiran l’aportació de cabals al tram final de l’Ebre i l’aigua portada estarà més contaminada i, per tant, serà d’una qualitat molt menor;fet que pot perjudicar l’equilibri ambiental del delta de l’Ebre.

La PDE espera que la Comissió atengui aquesta queixa i que la qüestió pugui arribar finalment al Tribunal de Luxemburg, on s’insti l’Estat a una modificació substancial del pla de conca.

Tots aquests aspectes s’analitzaran més a fons en una jornada tècnica que tindrà lloc el 2 de desembre a Tortosa, amb la col·laboració de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua.

Aquesta línia de lluita s’afegeix al front jurídic endegat en els propers mesos. Així, continua en tràmit el recurs contenciós administratiu presentat al Tribunal Suprem, el qual ha requerit documentació addicional a la PDE, així com les investigacions pels canals Xerta-Sénia i Segarra-Garrigues als jutjats de Tortosa i Lleida, respectivament.

M.Millan-diaridetarragona.com