Carregant dades
un moment, si us plau

11/02/2020 Dia de les Dones Cientifiques

10 febrer 2020

English

Dear Núria,

 

I received your wonderful artwork, letter, statement, and beautiful blue money with my mother’s face and bacterium from the Ebro Delta on it.

 

Thank you so much.

 

Like this it starts the last mail that I have got of Dorion Sagan.

How it arises the idea to create a banknote to recognize, claim and protect the Delta of the Ebre; in October of the 2017 I assisted at Mari’s Chordà exposition  Slimes and Peats at the Centre of art “Lo Pati” (Earths of the Ebre river) where the artist does a

homage at the biologist and ecologist Margulis, author of the discovery of …….

Català

La vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet triomfar als que s’associen

 

Estimada Núria,

Vaig rebre la seva meravellosa obra d’art, carta, declaració i els bonics diners blaus amb la cara de la meva mare i el bacteri del Delta de l’Ebre.

Moltes gràcies.

Així comença l’últim mail que he rebut de Dorion Sagan, fill de Lynn Margulis.

Com sorgeix la idea de crear un bitllet per reconèixer, reivindicar i protegir el Delta de l’Ebre? A l’octubre del 2017 vaig assistir a l’exposició de Mari Chordà Llots i Torbes al Centre d’art Lo Pati (Amposta), on l’artista va rendir homenatge a la biòloga i ecòloga Lynn Margulis, autora del descobriment de la Spirochaeta del Delta de l’Ebre, un bacteri implicat en l’origen de la vida. Gràcies a aquest encontre vaig voler saber més sobre aquesta científica i vaig trobar una bona pila de documents a Internet, així com diferents entrevistes, per exemple; la seva presència i la del seu fill en el programa “Redes” d’Eduard Punset. En aquest punt vaig escriure a Dorion Sagan demanant-li permís per utilitzar la imatge de Lynn, ell em va contestar molt amablement i va dir que no necessitava el seu permís, tot i que li agradaria conèixer l’evolució del bitllet.

El bitllet és una sèrie que està constituïda per 500 exemplars, impresos en Graspapier, un paper que en un 40% procedeix de fenàs assecat al sol, i la resta és pasta de cel·lulosa certificada FSC. El  preu de cada bitllet de la sèrie és de 5 Ebres, equivalent a 5 euros, en «estamping» estan els logotips de la Plataforma en Defensa de l’Ebre i de SEO BirdLife. L’objectiu de la campanya és recordar la responsabilitat de cadascú vers el nostre medi.

‘Cada cultura és un portal de la terra, cada poble és guardià d’un ambient.

L’ésser humà pot ser el més evolucionat de la Terra però ha destruït molt, i destrueix i destrueix…

Cal que les persones aprenguem dels altres animals: els insectes, les granotes, els peixos, també de les plantes i del nostre entorn.’

Declaracions de Nhenety en una entrevista realitzada al 2008 en una estada a la Comunitat Kariri Xoco. Alagoas, Brasil.

La voluntat d’aquest projecte és provocar la reflexió i el debat, suggerir preguntes com: Quina relació establim amb el nostre entorn? Quin vincle hi ha entre nosaltres i la natura? Quines accions es poden portar a terme per evitar la regressió del delta de l’Ebre? O, donem més importància als diners que al medi natural? Som capaços de canviar de model de gestió?

En anglès existeix la paraula “Artivist”,  ve de la unió de les paraules artista i activista. La comunió d’aquests dos conceptes és present en la meva manera d’entendre la vida i l’art. El meu centre d’atenció està amb el vincle que establim amb la Terra i prenc com a model els pobles indígenes,  per exemple en el projecte Cartografia íntima viatjo fins a la cosmologia maia, poble que considerava que la Terra era antropomòrfica i l’ésser humà, còsmic. Aquesta idea em sembla suggeridora i a partir d’aquí represento la Pachamama (Terra Mare), amb un cos femení.

La idea que considera que la Terra és un súper organisme de James Lovelock, autor de la hipòtesi Gaia i amb qui Lynn Margulis va mantenir una relació de col·laboració, està recollida en la meva proposta. En les llengües ameríndies tot està viu i la vida és una relació d’éssers vivents, aquesta qualitat de vida del planeta està present en la seva comprensió del món.

Per què una creació que imiti la forma del diner? Els diners ens interessen a tots, de fet és l’única ficció que ha estat acceptada per totes les cultures. La intel·ligència humana funciona mitjançant la manipulació de sistemes de signes, l’objectiu del signe o símbol és representar alguna cosa absent.

Establim equivalències entre els recursos naturals i els diners sense un coneixement i una connexió real amb la natura. El nostre pensament projecta ciutats intel·ligents que no podran sobreviure si no entenem que estem vinculats al planeta on vivim.

El bitllet que es proposa aquí és una metàfora d’una metàfora, hi ha diversos artistes que han creat peces entorn als diners, l’obra més famosa és el bitllet “Zero dollar” de Cildo Meireles, també l’obra de Yuken Teruya és molt interessant, els bitllets creats per l’artista català Francesc Vidal o l’artista africà Meschac Gaba (de fet, ell substitueix la paraula colonització per la paraula diners).

El bitllet de Lynn Margulis està en aquesta línia però reflecteix específicament la realitat del Delta de l’Ebre. La cita de la científica inclosa al bitllet : La vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet triomfar als que s’associen, expressa la col·laboració per comprendre la gènesi i l’evolució de la vida. A nivell humà aquesta idea implica fomentar la capacitat de treballar en equip, aprendre a compartir les nostres habilitats i, posar els nostres dons al servei del bé comú.

Adonar-nos d’una forma més profunda que som interdependents i que la nostra evolució està lligada al nostre planeta.

Els logotips

PDE La Plataforma en Defensa de l’Ebre és un moviment social sorgit als anys 1980, en defensa d’un entorn natural d’alt valor ecològic com és el Delta l’Ebre, un espai de gran interès en les migracions de les aus en el Mediterrani occidental en el pas de l’Àfrica a centre Europa. Va tenir un paper fonamental en la desestimació del Pla Hidrològic Nacional (2000-2003) que implicava un gran transvasament.

Actualment, l’amenaça sobre el nostre territori és més oculta, l’emergència climàtica posa damunt la taula la mala gestió que es fa dels nostres recursos hídrics. Hi ha un increment constant de les demandes d’aigua, especialment en regadius, això unit a l’augment de Temperatura, redueix significativament la disponibilitat d’aigua en els nostres rius. En les darreres dècades les concessions de regadius en la Conca de l’Ebre s’han incrementat fins a prop d’un milió d’hectàrees i lluny de fer-ne una reflexió, l’administració encara  en programa 450.000 Ha més, la qual cosa ens aboca a un col·lapse socioeconòmic i ambiental.

SEO BirdLife, entitat capdavantera en la protecció de la biodiversitat, és testimoni de com canvia el comportament dels moixons en el parc natural del delta de l’Ebre, migracions que ja no es produeixen, i la reducció o perill d’extinció d’algunes espècies. En aquest indret Riet Vell desenvolupa un projecte demostratiu sostenible que consisteix a reunir agricultura ecològica de l’arròs i la recuperació d’hàbitats naturals de zones humides, amb criteris de recerca aplicada.

El bitllet Lynn Margulis es presenta per primer cop el 14 de novembre de 2019 a les jornades “Ebre, canvi climàtic i gestió de recursos” organitzades per la Plataforma en Defensa de l’Ebre; i el 21 del mateix mes, al Festival Femme in Arts al  Centre d’Art- Terres de l’Ebre Lo Pati, formant part de l’exposició  Cartografia íntima treball que explora la relació que establim entre el nostre cos i la terra. També s’ha presentat al 21 de desembre al Mercat de l’Art Solidari organitzat a Tortosa pel col·lectiu Lo Taller, i el dijous 30 de gener de 2020 a l’espai de Plural 21 a Barcelona. Ara anirà allà on el convidin a presentar-se.

El bitllet no està signat perquè fer arribar aquest missatge d’alerta i de consciència és el més important. Els diners recollits amb aquesta iniciativa es dedicaran íntegrament a la defensa de l’ecosistema del delta de l’Ebre.

Lo Riu És Vida, Aigua i Sediments.

Núria Arias

Castellano

La vida es una unión simbiotica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian

 

Querida Núria, 

Recibí su maravillosa obra de arte, carta, declaración y el hermoso dinero azul con la cara de mi madre y la bacteria del Delta del Ebro.

 Muchas gracias.

Este es el inicio del último correo electrónico que he recibido de Dorion Sagan.

¿Cómo surge la idea de crear un billete para reconocer, reivindicar y proteger el Delta del Ebro?

En octubre de 2017 asistí a la exposición de Mari Chordà Lodos y Turbas en el Centro de arte «Lo Pati» (Amposta) con la que la artista rindió homenaje a la bióloga y ecóloga Margulis, autora del descubrimiento de la Spirochaeta del Delta del Ebro, una bacteria implicada en el origen de la vida.

Gracias a este encuentro, quise saber más sobre esta científica y encontré bastantes documentos en Internet y algunas entrevistas. Por ejemplo, hallé su intervención junto a su hijo en el programa Redes de Eduard Punset. En este punto escribí a Dorion Sagan con el objetivo de pedirle permiso para utilizar la imagen de Lynn. Sagan me contestó muy amablemente y me dijo que no necesitaba su permiso, pero sí que  le gustaría conocer la evolución del billete.

El billete es una serie que está constituida por 500 ejemplares, impresos en Graspapier, un papel que en un 40% procede de heno secado al sol, y el resto es celulosa certificada FSC. El precio de cada billete de la serie es de 5 Ebros, equivalente a 5 euros. En «estamping» están los logotipos de la Plataforma en Defensa del Ebro y de Seo Birdlife. El objetivo de la campaña es recordar la responsabilidad de cada uno hacia nuestro medio.

Cada cultura es un portal de la tierra, cada pueblo es guardián de un ambiente.

El ser humano puede ser el más evolucionado de la Tierra pero ha destruido mucho, y destruye y destruye… Es necesario que las personas aprendamos de los otros animales: los insectos, las ranas, los peces… También de las plantas y de nuestro entorno.”

Declaraciones de Nhenety en una entrevista realizada en 2008 gracias a una estancia en la Comunidad Kariri Xoco. Alagoas, Brasil.

La voluntad de este proyecto es provocar la reflexión y el debate, sugerir preguntas como: ¿Qué relación establecemos con nuestro entorno?, ¿Qué vínculo existe entre nosotros y la naturaleza?, ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para evitar la regresión del delta del Ebro?, ¿Damos más importancia al dinero que el medio natural?, ¿Somos capaces de cambiar de modelo de gestión?…

 

¿Por qué una creación que imita la forma del dinero? El dinero nos interesa a todos. De hecho, es la única ficción que ha sido aceptada por todas las culturas. La inteligencia humana funciona mediante la manipulación de sistemas de signos, el objetivo del signo o símbolo es representar algo ausente. Establecemos equivalencias entre los recursos naturales y el dinero sin un conocimiento y una conexión real con la naturaleza. Nuestro pensamiento proyecta ciudades inteligentes que no podrán sobrevivir si no entendemos que estamos vinculados al planeta donde vivimos.

El billete que se propone aquí es una metáfora de una metáfora. Hay varios artistas que han recreado piezas entorno al dinero, la obra más famosa es el billete Zero dollar de Cildo Meireles. También la obra de Yuken Teruya es muy interesante… Los billetes creados por el artista catalán Francesc Vidal o el artista africano Meschac Gaba,  el cual sustituye la palabra colonización por la palabra dinero, también son dignos de mención.

El billete de Lynn Margulis está en esta línea pero refleja específicamente la realidad del Delta del Ebro. La cita de la científica incluida en el billete, “La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian, expresa la colaboración para comprender la génesis y la evolución de la vida. A nivel humano esta idea implica fomentar la capacidad de trabajar en equipo, aprender a compartir nuestras habilidades y poner nuestros dones al servicio del bien común. En definitiva, lo esencial es darnos cuenta de una forma más profunda que somos interdependientes y que nuestra evolución está ligada a nuestro planeta.

Los logotipos

La PDE,  Plataforma en Defensa del Ebro, es un movimiento social surgido en los 80 con el objetivo de defender un entorno natural de alto valor ecológico como es el Delta del Ebro, un espacio de gran interés en las migraciones de las aves en el Mediterráneo occidental, en el paso de África a centro Europa. Tuvo un papel fundamental en la desestimación del Plan Hidrológico Nacional (2000- 2003) que implicaba un gran trasvase.

Actualmente la amenaza sobre nuestro territorio es más oculta, la emergencia climática pone encima de la mesa la mala gestión que se hace de nuestros recursos hídricos. Además, hay que mencionar que los días 22 y 23 de enero el temporal Gloria nos ha mostrado la fragilidad de este territorio.

Hay un incremento constante de las demandas de agua, especialmente en regadíos, esto unido al aumento de la temperatura, reduce significativamente la disponibilidad de agua en nuestros ríos. En las últimas décadas las concesiones de regadíos en la Cuenca del Ebro se han incrementado hasta cerca de un millón de hectáreas; y lejos de hacer una reflexión, la administración todavía programa 450.000 hectáreas más, hecho que nos conduce a un colapso socioeconómico y ambiental.

Seo Birdlife, entidad pionera en la protección de la biodiversidad, es testigo de cómo cambia el comportamiento de los pájaros en el Parque Natural del Delta del Ebro. Concretamente, no podemos obviar las migraciones que ya no se producen y la reducción o el peligro de extinción de algunas especies. En este lugar, la entidad Riet Vell desarrolla un proyecto demostrativo sostenible que consiste en reunir agricultura ecológica del arroz, y la recuperación de hábitats naturales de zonas húmedas con criterios de investigación aplicada.

El billete Lynn Margulis se presenta por primera vez el 14 de noviembre de 2019 en el marco de las jornadas Ebro, cambio climático y gestión de recursos”, organizadas por la Plataforma en Defensa del Ebro.  También se da a conocer el día  21 del mismo mes, en el “Festival Femme in Artes” en el Centro de Arte Terres de l’Ebre «Lo Pati»”, formando parte de la exposición Cartografía íntima, trabajo que explora la relación que establecemos entre nuestro cuerpo y la tierra.

El 21 de diciembre, en el “Mercado del Arte Solidario”,  organizado por el colectivo «Lo Taller» en Tortosa, el billete se siguió promocionando.  Y también el jueves 30 de enero, en el espacio de Plural 21 en Barcelona. Y continuará su recorrido allá donde sea invitado.

El billete no está firmado porque hacer llegar este mensaje de alerta y de conciencia es lo más importante. El dinero recogido gracias a esta iniciativa se dedicará íntegramente a la defensa del ecosistema del delta del Ebro.

El Rio es Vida, Agua y Sedimentos.

Núria Arias

Recent posts

    Leave a comment

    Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.