Moció per iniciativa popular a l’Ajuntament de Tortosa

20 gener 2010

Roda de premsa 19 de Gener 2010Aquest any 2010 serà decisiu per a la conca del riu Ebre i per a totes les conques hidrogràfiques de l’Estat Espanyol, perquè s’han d’aprovar els nous plans hidrològics de conca. Aquests nous plans marcaran les polítiques de l’aigua que te aquesta planificació sobre el futur de les Terres de l’Ebre, la Plataforma s’ha plantejat aquest semestre com un semestre de movilització per aconseguir que els Plans de Conca tinguen un cabal per al riu suficient per a garantir la supervivència del riu, el delta i la mar de l’Ebre.

Una de les línies de treball és mobilitzar als representants dels nostres ajuntaments per que defensen davant la CHE i davant el govern català aquest cabal que dona vida al nostre territori.

Aquesta línia de treball es va iniciar abans de Nadal, amb els grups municipals de l’Ajuntament de Tortosa i ara culmina amb la presentació d’UNA MOCIÓ PER INICIATIVA POPULAR perque encapçale als ajuntaments ebrencs en la defensa del nostre territori.

A grans trets els punts de la moció són els següents:

1.- Demanar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que ens expliqui  l’estat concret de la redacció del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre i en concret: quins cabals es contemplaran en el seu tram final, en quins casos s’aplicaran. I si estos seran suficients per a solucionar la problemàtica del Delta de l’Ebre.

2.- Fer totes les actuacions possibles  per a contribuir a articular a totes les institucions ebrenques en la defensa d’un pla hidrològic de la Conca de l’Ebre que contempli les necessitats del nostre territori . Es proposa fer una gran Assemblea d’Alcaldes i regidors ebrencs per a fer extensiu el debat i les possibles accions en el conjunt del territori.

3.-Participar activament en el procés d’exposició pública de l’avantprojecte de Pla Hidrològic de l’Ebre , quan sigui exposat  i preparar les intervencions jurídiques i tècniques adequades .

4.- Sol·licitar que el govern català , que apareix con a signant de l’actual esborrany de PHEbre, no torni a signar, ni a avalar cap avantprojecte que no contempli els cabals mediambientals que van ser acordats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre .

5.- L’Ajuntament de Tortosa com sempre ha estat, estarà al costat de la societat tortosina i ebrenca en general i en aquesta lluita per dotar al nostre riu dels recursos necessaris per al manteniment del seu bon estat i per tant estar en bones condicions per a superar els reptes que el futur ens portarà tant mediambientals com socioeconòmics. Per la qual cosa s’establirà amb la Plataforma en Defensa de l’Ebre  la col·laboració necessària per a que es  puguin  desenvolupar d’una manera paral.lela i coordinada les activitats  que facin possible que els interessos de les Terres de l’Ebre siguin incorporats al futur PHEbre.

Terres de l’Ebre, 19 de gener 2010

Foto: Lluís Comí

Vídeo de la roda de premsa (Lluís Comí)

Descarregat el full de signatures per recolzar la moció (PDF)

Recent posts