El director del Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l'Ebre (PIDE), Joaquim Fabra, cobra un salari de 73.000 euros anuals en brut per dirigir aquest organisme creat arran de la disposició addicional desena de la llei del Pla Hidrològic Nacional (PHN). El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de les Terres de l'Ebre ha qualificat aquesta xifra de «desorbitada».


Joana Gilabert. Diari de Tarragona 18/05/2002

El sou del director del Consorci del PIDE, Joaquim Fabra, és de 73.000 euros (12 millons de pessetes). Les dietes de la comissió executiva sumen 382,83 euros (64.000 pessetes)

Aquesta quantitat econòmica, que ha estat desvetllada pel conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, és la resposta a una iniciativa parlamentària en forma de pregunta escrita presentada fa un parell de mesos pel diputat socialista Antoni Sabaté. «Els parlamentaris tenim el deure de formular les preguntes adients per donar a conèixer a tota la ciutadania els salaris dels representants institucionals, ja que es tracta de fons públics», va manifestar ahir el també alcalde de Flix.

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de les Terres de l'Ebre ha qualificat aquesta xifra de «desorbitada». D'aquesta manera, Antoni Sabaté va manifestar ahir que «Joaquim Fabra ha quedat totalment desautoritzat i deslegitimat per emetre qualsevol crítica sobre les assignacions pressupostàries en forma de salari per als representants institucionals».

D'altra banda, el PSC de les Terres de l'Ebre també ha donat a conèixer les dietes que cobren els membres de la comissió executiva del Consorci del PIDE per assistir a les reunions, que són de 382,83 euros. Aquest organ de govern està format, per part del Govern central, pel regidor de Tortosa, Joaquim Fabra; el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, José Vicente Lacasa; el diputat Joan Bertomeu; el regidor de l'Ajuntament de Deltebre Tomàs Castells; i el president del Sindicat de Regs, Joel Bonet. Per part del Govern autonòmic, la comissió executiva la formen el delegat a les Terres de l'Ebre, Francesc Sancho; la directora de l'Agència Catalana de l'Aigua, Marta Lacambra; el director general de Pesca, Hernan Subirats; la presidenta del Parc Natural, Imma Juan; i el president de la Cambra Arrossera d'Amposta, Francesc Reverté.


[ Tornar a la pàgina principal ]