COMUNICAT DE LA PLATAFORMA PER LA DEFENSA DE LA RIBERA D’EBRE


Davant la decisió del Sr. Santiago Campos, Alcalde de Móra d’Ebre i President del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre d’enviar a 8.000 famílies de la Ribera d’Ebre i comarques veines l’estudi realitzat pel Dr. Francesc Castells i Piqué i 5 professors més de la Universitat Rovira i Virgili sobre les afectacions de la central tèrmica projectada per ENRON a Móra la Nova, la plataforma

MANIFESTA:

L’objectiu de la plataforma és la defensa del territori d’agressions externes que atenten contra el nostre medi natural i contra un model de desenvolupament sostenible.

1) El 8 de març de 2001, el Parlament de Catalunya va instar al Govern de la Generalitat “… aturar, no autoritzar i no engegar iniciatives o projectes que entren en contradicció amb el model de desenvolupament resumit i consensuat per totes les forces polítiques de les Terres de l’Ebre….”.
2) Aquesta resolució és fruit de la gran movilització popular realitzada a les nostres comarques en contra de projectes que agredeixen el territorri, des del punt de vista medi ambiental, de la salut de les persones i del model de desenvolupament.
3) Vist els estudi presentats per la URV, constatem que tenim raó. És evident i ningú nega que la qualitat ambiental del nostre territori es veuria deteriorada i per tant la salut de les persones, afectada. Només la interpretació de l’estudi per part del Sr. Campos per clars interessos polítics és capaç d’afirmar que no hi hauria cap afectació amb la instal.lació d’una central de 1600 Mw.
4) Denunciem amb la màxima contundència la manipulació que el Sr. Campos fa de la Universitat Rovira i Virgili. Al respecte volem manifestar:

· L’estudi fa feferència només a dos contaminants: NOx i SO2.
· L’estudi agafa com a referència dels cultius locals un estudi de la Caixa de Catalunya de 1989.
· L’estudi no fa referència a temes tan importants com l’afectació sobre les vinyes del Priorat o l’us de l’aigua de l’Ebre.
· L’estudi conclou que s’hauria de fer una nova línea de 400 kV i dubte de les capacitats del gas actualment en la xarxa espanyola.
· L’estudi parla clarament de l’empijorament ambiental als nostres pobles.
· L’estudi de la URV alerta sobre la possibilitat de que en la població de Tivissa es puguin superar en determinades condicions els valors màxims de contaminants atmosfèrics. Aquesta simple constastació hauria de ser determinant per fer inviable un projecte com el d’ENRON a la Ribera d’Ebre.
· Mai els valors legals són condicions suficients per decidr la conveniencia de una instalacio industrial. Es condició necesaria, pero mai suficient.

5) El Sr.Campos està enganyant a la població quan diu que no hi haurien efectes. Es pot discutir la quantitat i qualitat de l’afectació. Pero no negar-la vehement com ell fa.
6) Avui és impossible parlar del projecte d’ENRON ignorant que l’empresa està en fallida total i que la seva crisis hagués afectat molt negativament a tota l’economia comarcal a més de fer impossibles les promeses fetes per l’empresa.
7) La Plataforma sempre ha apostat per un model de creixement equilibrat, que no caigui en la dependència del monocultiu energètic i que desenvolupi de manera coordinada i sostenible l’agricultura, el turisme i la indústria. No es poden oblidar els posicionaments clars dels diferents sectors productius al respecte.
8) Un politic que és President del Consell Comarcal i Alcalde de la capital de la comarca de la Ribera d’Ebre, Mora d’Ebre, no pot al.legar ignorància i dir una any i mig després de conèixer que Enron es volía instal.lar a la comarca, que no tenia informació i que es va posicionar en contra de la instalació d’Enron sent enganyat.
9) Si el Sr. Campos no tenia informació, quina informació tenien els que estaven a favor?. El cert és que tothom ha tingut informació i les posicions han estat clares: Uns a favor, d’altres en contra. Son les pressions polítiques les que provoquen la situació actual de voler reobrir un debat estèril i crispador del territori.
10) Denunciem amb la máxima contundencia la manipulació que el Sr. Campos fa del conjunt de la Universitat Rovira i Virgili a l’utilitzar el su nom per benefici propi fent interpretacions personals sobre un estudi que té elements suficients com per donar-nos clarament la raó.
11) Instem al Rector de la Universitat, Sr. Lluis Arola a que vetlli pel bon us de les sigles de la URV que són patrimoni de tots i eviti interpretacions i posicions personals que desprestigien l’entitat al ser manipulades.

Plataforma per la Defensa del Patrimoni de la Ribera d’Ebre 6 de maig de 2002.


[ Tornar a la pàgina principal ]