No és qüestió de diners, és qüestió de seny.


Assemblea Local Alcanar-Les Cases Plataforma de Defensa de l'Ebre.

El passat dia 12 de juliol de 2001, l'Assemblea Local d'Alcanar i Les Cases de la Plataforma en defensa de l'Ebre va presentar una sèrie de punts a la consideració de la sessió plenària del consistori canareu, la qual havia de tractar una moció presentada pel PP demanant que l'Ajuntament d'Alcanar s'adherís al Pla Integral de Defensa de l'Ebre (PIDE) i als treballs posteriors.

La demanda de la Plataforma consisteix en la no adhesió al PIDE per part de l'Ajuntament d'Alcanar i es basa en què acceptar el PIDE implica acceptar el transvasament i els perjudicis esmentats per la comunitat científica, així com en el fet que les inversions necessàries al territori s'han de fer sense que hi hagi venda d'aigua, simplement per la nostra condició de ciutadanes i ciutadans. En definitiva, en el criteris exposats pels científics i en l'obligació institucional de defensar l'Ebre sense PHN.

La proposta de la Plataforma es va passar a votació del ple municipal i fou rebutjada per vuit vots en contra (ApAL, PP, CiU i Grup Mixt) i cinc a favor (PSC i ERC). Posteriorment, amb els mateixos vots, es va aprovar la moció presentada pel PP. Davant d'aquests fets, volem manifestar el següent:

No va haver-hi un debat profund i seriós sobre les implicacions del PIDE i conseqüentment del PHN, ni l'ha hagut ( ni, probablement, l'haurà ) promogut per l'Ajuntament d'Alcanar. Simplement es van llençar afirmacions de fets no demostrats científicament, molt parcials, des d'una visió simplista d'una problemàtica tan complexa, repetitius i marcadament populistes. Un exemple és que, en ser conca receptora del Xúquer, la pagesia canareva sortiria beneficiada pel transvasament, la qual cosa é més que dubtosa.

Lamentem l'actitud poc clara, erràtica i incoherent respecte al posicionament de l'Ajuntament enfront el PHN, sobretot després d'haver aprovat una moció en què s'estava en contra del PHN per posteriorment aprovar la integració al PIDE. Demanem en l'oposició al PHN, un paper actiu, decidit i sense ambigüitats dels representants institucionals d'Alcanar.

Reivindiquem a l'Ajuntament d'Alcanar que se solidaritze amb la resta de pobles i ciutats de les Terres de l'Ebre en la lluita per la legítima defensa del territori davant les agressions mediambientals a què es troba sotmès.

Volem saber, i tenim dret a saber, quin és el preu polític que s'està cobrant l'Ajuntament d'Alcanar per fer costat al PHN i als dirigents que el promouen? Quina justificació té dir que, per un costat, el PHN ens beneficiarà i per altra banda acceptar les compensacions econòmiques del PIDE derivades del perjudicis del PHN? Quina credibilitat i dignitat política cal esperar d'aquesta mena d'actituds? Com està quedant retratat el poble d'Alcanar davant la resta de les Terres de l'Ebre? Com pretenem demanar solidaritat al territori i al mateix temps trair els seus interessos?

Aquells què el dia 12 varen votar SÍ al PIDE, i de retruc SÍ al transvasament de l'Ebre, haurien de respondre amb claredat a les preguntes anteriors. Això, si és que encara pensen i els queda seny.


[ Tornar a la pàgina principal ]