COMUNICAT DE LA PLATAFORMA PER LA DEFENSA DE LA RIBERA D'EBRE


Davant dels següents fets:

- La mort de milers de peixos al riu Ebre a la zona Flix-Ascó detectada el dia 25 de desembre.
- Els resultats dels anàlisis de l'Empresa Municipal d'Aigües de Tarragona que han detectat els dies 3 i 4 de gener nivells de mercuri dobles a la que aconsella l'Organització Mundial de la Salut.
- Que el delegat de la Generalitat a Tarragona, Sr. César Puig, ordenés al Consorci d'aigües de Tarragona l'aturada de subministrament d'aigua a 40 pobles que es subministren del minitransvasament del riu Ebre.

La plataforma per la Defensa de la Ribera d'Ebre, manifesta:

1. Denunciem la manca de diligència dels tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua que malgrat que la mort dels peixos es va detectar el dia 25, no van anar a prendre mostres de l'aigua fins el dia 27. Per a ells, primer són les festes que la salut de les persones.

Des de llavors, van passar nou dies i, concretament el 3 i 4 de gener, es van detectar a la planta de tractament d'aigua de l'Ampolla quantitats de mercuri dobles a las recomanades per la OMS. Durant 9 dies la contaminació va recórrer totes les Terres de l'Ebre sense que ningú informés a la població de res. La salut de las persones de la Ribera d'Ebre és de segon nivell.

2. Quan es va detectar la contaminació a l'aigua de l'Ebre, PERÒ AL MINITRANSVASAMENT, llavors sí que es van encendre totes les llums d'alerta. Les Terres de l'Ebre van ser totalment ignorades malgrat que el Delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre el Sr. Sancho, és a la vegada President del Consorci d'Aigües de Tarragona.

3. Denunciem que va haver de ser el Delegat a Tarragona Sr. César Puig qui assumís la decisió d'aturar el subministrament d'aigua a 40 municipis mentre a les Terres de l'Ebre, i més concretament, a la Ribera d'Ebre, no es va actuar de cap manera.

4. Denunciem la falta de respecte de com s'ha actuat a la Ribera d'Ebre envers la salut de les persones: El vessament, la mort dels peixos i per tant les més altes concentracions de verí a l'Ebre va ser al nostre territori. (Tenim indicis per a afirmar que la mort dels peixos no va ser produïda només pel mercuri, sinó que el vessament incorporava altres contaminants també mortals).

5. L'alarma social la crea l'administració al no donar informació o al dir mentides per voler tranquil·litzar.

6. El poc control, les escasses mesures preventives, la manca de diligència i les negligències de l'Administració actual en el tractament de l'aigua, hauria de replantejar definitivament la possibilitat de qualsevol transvasament.

7. Denunciem amb la màxima contundència la manca de respecte dels governants del nostre territori a la salut de les persones. És inadmissible que després de que el President del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Sr Santiago Campos, afirmés amb una rotunditat vehement i falsa la inocuitat de la Central Tèrmica d'ENRON per la Ribera d'Ebre, ara es faci el silenci a la nostra comarca amb una contaminació produïda a casa nostra i sobre la que s'actua, només, quan la contaminació arriba al minitransvasament.

Finalment la Plataforma denuncia l'especulació i demagògia que es fa a la Ribera d'Ebre sobre la salut .

La Plataforma lluitarà amb la seva màxima contundència contra qualsevol intent d'incrementar els riscos que ja tenim i patim sobre la salut de les persones.

PROU AGRESSIONS AL TERRITORI.

VOLEM UNA RIBERA NETA.

EXIGIM RESPONSABILITATS ALS CAUSANTS DE LA CONTAMINACIÓ.

Plataforma per la defensa de la Ribera d'Ebre, 8 de Gener de 2002.


[ Tornar a la pàgina principal ]