#ProtegeixLAigua

18 Desembre 2018

L’aigua és vida, i el seu futur depèn d’una votació europea!

L’aigua és un be imprescindible per a la vida. Tots i totes la necessitem, sense rius, llacs i aqüífers en bon estat no hi hi haurà aigua. Lamentablement, anem per mal camí, el 60% dels rius i aqüífers europeus estan en mal estat.

Malgrat la preocupant situació, alguns Estats membres de la Unió Europea volen rebaixar la protecció de l’aigua modificant la Directiva Marc de l’Aigua (DMA).

 

La Directiva Marc de l’Aigua ha jugat un paper fonamental en la defensa del riu Ebre, la lluita contra els diferents transvasaments o la reivindicació d’un cabal ecològic suficient. Necessitem una Directiva forta que defense els rius i la vida!

Participa en la consulta pública de la Unió Europea i defensa el bé més valuós que tenim: protegeix l’aigua!

 

La Comissió Europea ha iniciat una consulta pública adreçada a tots els ciutadans de la Unió europea per conèixer la seua opinió respecte a la Directiva Marc de l’Aigua (DMA).

L’enquesta consta de dos apartats de 28 i 52 preguntes cada un, la podeu emplenar directament des de la web de la Comissió o a partir de la campanya internacional #ProtectWater que han impulsat les ONGs que treballen la gestió de l’aigua a nivell europeu.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) ens hem sumat a la campanya #ProtectWater i et convidem a participar-hi, com entitat social o ecologista, i també a nivell individual. Protegeix l’aigua!

 

LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA (DMA)

És una eina imprescindible per la protecció de l’aigua, dels  rius i els ecosistemes aquàtics. El seu objectiu és evitar el deteriorament de les masses d’aigua i millorar el seu estat fins assolir el bon estat ecològic. És la garantia perquè les generacions futures tinguin aigua en quantitat i qualitat suficient per poder desenvolupar-se.

La defensa  dels nostres rius, entre ells l’Ebre i el seu Delta, es basa en la correcta aplicació d’aquesta directiva, juntament amb la resta de directives ambientals. La PDE basa la seva  estratègia de defensa de l’Ebre en aquestes directives.

La pressió dels estats i lobbys econòmics per rebaixar la DMA

En aquest moment, la Comissió europea vol avaluar i modificar les directives ambientals, també les relacionades amb la gestió de l’aigua. Habitualment les revisions de directives tenen tendència a rebaixar els objectius inicials.

Els governs europeus, juntament amb els grans lobbys econòmics exerceixen una forta pressió per minimitzar els objectius i continuar la política expansionista dels beneficis econòmics immediats.

En el cas de la Directiva Marc de l’Aigua, els govern espanyol ha estat reticent des del primer moment, amb una incorrecta transposició en ple debat sobre el transvasament de l’Ebre (2002) i una encara més nefasta aplicació en la redacció dels plans de conca.

La Plataforma en defensa de l’Ebre ho hem viscut de primera ma en l’elaboració del Pla de conca, on la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, ha prioritzat els interessos econòmics del lobby agroindustrial i de la construcció als objectius de la DMA.

Les 450.000 Ha de nous regadius, les més de 50 obres de regulació, i la reducció dels cabals ecològics, són l’exemple clar de la manca de voluntat de l’administració de l’estat,  en complir amb la DMA.

Amb la nova reforma, els estats i els lobbys econòmics tindran l’oportunitat de modificar a la baixa  aquesta directiva, el que serà molt perjudicial per al Delta de l’Ebre perquè a la pràctica representarà menys aigua i sediments que són la clau de la seva supervivència física.

Igual que és perjudicial per al Delta de l’Ebre, ho és per la resta de rius i ecosistemes europeus i per la ciutadania que veurà amenaçada el tenir aigua en quantitat i qualitat suficient per als usos quotidians.

SUMA’T A LA CAMPANYA #PROTECTWATER

La PDE ens hem sumat a la campanya #ProtectWater que a nivell europeu estan realitzant les ONGs ambientals. La vostra participació s’incorporarà directament a l’aplicació que WWF ha habilitat per signar col·lectivament juntament amb les dues respostes següents:

RESPOSTA QUE SERÀ ENVIADA A LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL TEU NOM:

Part I: PREOCUPACIÓ DELS NOSTRES SISTEMES AQUÀTICS

Em preocupo per l’estat actual i futur dels nostres ecosistemes aquàtics i estic d’acord amb els grups mediambientals en què la DMA és adequada per al seu propòsit, i ha brindat protecció i restauració de les nostres aigües, així com beneficis per a l’economia i la societat. Per favor, consulti la meva resposta més detallada sobre perquè la DMA és efectiva, eficient, rellevant, coherent i de valor afegit en el quadre de comentaris de la Part II de l’enquesta.

Com a ciutadà que es preocupa pel medi ambient, m’oposo a la modificació de la DMA, i vull veure els seus alts estàndards mantinguts i en compliment a tota Europa. Actualment, els Estats Membres mostren poca ambició quan implementen la DMA. Això és evident en els ineficaços plans de gestió de conques hidrogràfiques, programes de mesures mal desenvolupats, insuficients fons assignats per engegar mesures de control, i l’ús excessiu i indegut de diversos tipus d’exempcions proveïdes dins de la DMA.

La DMA necessita una  bona implementació pels Estats Membres, i una millor aplicació de la Comissió Europea.

Part II: Comentaris addicionals

ELS ECOSISTEMES AQUÀTICS SALUDABLES SÓN IMPORTANTS PER A MI.

Estic una mica familiaritzat amb la DMA i estic d’acord amb els grups mediambientals en què l’actual és adequada per al seu propòsit i per tant els seus ambiciosos objectius estan justificats per:

  • L’enfocament establert en la DMA és apropiat per prevenir la deterioració, restaurar els ecosistemes aquàtics i garantir un subministrament fiable d’aigua neta per a tots els usos legítims de l’aigua. Ha conduït a l’adopció de lleis de protecció de l’aigua més estrictes, i la seva acció dins de la UE també està justificada perquè els ecosistemes aquàtics no reconeixen les fronteres. És prou flexible com per adaptar-se a les preocupacions socioeconòmiques, les estructures de governs, les preferències culturals locals i tradicions.
  • La DMA segueix sent rellevant per abordar les diverses pressions que tenen les aigües dins de la UE i els desafiaments socials i econòmics relacionats amb l’aigua, incloent el canvi climàtic i els nous desenvolupaments tecnològics com el fracking. La descripció de la salut d’un ecosistema amb el “principi one-out-all-out” de la DMA segueix sent fonamental, igual que l’ús de preus de l’aigua adequats en línia amb el principi de qui contamina, paga.
  • Quan s’implementa correctament, la DMA ha demostrat ser efectiva protegint i restaurant ecosistemes aquàtics. El mal estat actual de les aigües es deu a la falta d’ambició i voluntat política del meu govern per afrontar les principals pressions sobre les nostres fonts d’aigua, no és el resultat de les disposicions legals ni de l’enfocament  que té la DMA amb la gestió de l’aigua.
  • A més de protegir la naturalesa, la DMA ha aportat valor a l’economia i ha generat beneficis socials addicionals evitant costos per al tractament de l’aigua i pèrdues econòmiques a causa de sequeres i inundacions, així com generant beneficis per a la salut.
  • La DMA és coherent amb altres lleis ambiental de la UE i recolza els objectius relacionats amb el desenvolupament econòmic de la UE. No obstant això, l’assoliment dels objectius de la DMA s’ha vist significativament afeblit per les pràctiques insostenibles promogudes sota les polítiques sectorials de la UE, especialment l’agricultura, energia i transport.

Demano a la Comissió i als Estats Membres que no modifiquin la DMA, sinó que la implementin i l’executin millor, i que integrin els objectius de la protecció de l’aigua en altres polítiques sectorials com l’agricultura, l’energia, el transport i la gestió d’inundacions.

 

Recent posts